chien dich email marketing

Làm gì với chiến dịch Email Marketing khi iOS 15 phát hành?

Apple ra mắt iOS 15 chặn người gửi chiến dịch email marketing sử dụng các ảnh pixel để thu thập dữ liệu về việc người dùng mở email hay không, mở khi nào,..